Thông tư Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục

THÔNG TƯ
Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụcủa ngành Giáo dục

viettri.edu.vn

Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 30/12/2016
Ngày có hiệu lực: 15/02/2017
Link xem và tải về tại đây
Link phụ lục kèm theo tại đây

0 comments

Post a Comment

Next previous home