Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi

THÔNG TƯ
Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi

viettri.edu.vn

Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 13/10/2016
Ngày có hiệu lực: 28/11/2016
Link xem và tải tại đây

0 comments

Post a Comment

Next previous home