Showing posts with label Luật giáo dục. Show all posts
Showing posts with label Luật giáo dục. Show all posts

Luật giáo dục 2005

LUẬT GIÁO DỤC 2005 Luật giáo dục Số, ký hiệu 38/2005/QH11 Ngày ban hành 14/06/2005 Loại văn bản Luật Nguồn trích Công báo số 03+04 ...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC  Xem và download: Tại đây
home