Showing posts with label Thông tư. Show all posts
Showing posts with label Thông tư. Show all posts

Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung họ...

Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp

THÔNG TƯ Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở,bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại họcvà chứng...

Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú

Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú Hiệu lực: Còn hiệu lực Ngày ba...

Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi

THÔNG TƯ Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi Hiệu lực: Còn hiệu lực Ngày ban hành: 13/10/2016 Ngày có hiệu lực...

Thông tư Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục

THÔNG TƯ Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụcủa ngành Giáo dục Hiệu lực: Còn hiệu lực Ngày ban hành: 30/12/2...

Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT - Ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

THÔNG TƯ Số: 28/2009/TT-BGDĐT - Ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông QUY ĐỊNH Chế độ làm việc đối với giáo ...
previous home